Wereld Initiatieven

Hire Me For Free (Suriname)

De stichting Hire Me For Free, een online uitzendbureau voor vrijwilligerswerk, zendt vrijwilligers uit naar sociale instanties, om te assisteren waar nodig.

Deze stichting is op initiatief van Jettie Olff in het leven geroepen, jurist van beroep met een scala aan ervaring op juridisch-, ICT - en organisatorisch gebied en al 5 jaar lang met de uitvoering van sociale projecten op maat. Van het schilderen van het interieur van het Maria Internaat, het concipieren van brieven , het voorlezen in een tehuis waar sexueel misbruikte kinderen zijn ondergebracht en het verbeteren van hun leefomstandigheden tot het begeleiden van de Shiatsu Massage masseurs, die allen een visuele beperking hebben.

Voor meer informatie over onze activiteiten, bezoek onze website: www.hiremeforfree.org .

 

Kasayi

VRAI MONDE, een niet gouvernementele ontwikkelingsorganisatie, is een initiatief uit de Democratische republiek Congo om de negatieve spiraal van armoede, geweld, chaos en onzekerheid om te zetten in een opwaartse spiraal van veiligheid en menswaardig bestaan.

In de DRC voltrekt zich één van de grootste humanitaire rampen ooit. Berichten hierover uit de media spreken voor zich.

Midden in die chaos, is een groep jonge mensen opgestaan die dwars door armoede en geweld  heen, de negatieve spiraal met kracht omzet naar een spiraal van bewustwording van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.  Zij zeggen dat in bewustwording de oplossing voor elk probleem besloten ligt. 

In het kader hiervan zochten zij aansluiting bij BYN.  BYN is immers gebaseerd op eigen kracht en creativiteit van binnenuit in tegenstelling tot lijdzaam wachten op hulp van buitenaf. Dit is precies waar ze voor staan.

Zo werden in verschillende buurten, mensen van alle gezindten en leeftijden bij elkaar geroepen, om problemen te benoemen en oplossingen aan te dragen.

Het project omvat inmiddels 5 van de 27 buurten in Kananga!  Materialen en geld zijn nauwelijks voorhanden. Door te delen op dit platform hopen zij genoeg medestanders te vinden om een begin te kunnen maken met deze eigen projecten die zullen leiden tot zelfvoorziening. Waar mogelijk is met schamele middelen een begin gemaakt.  

Het project richt zich voornamelijk op vrouwen, jongeren en ondervoeding. Vrouwen zijn de hardst getroffen groep in Congo. Het aantal alleenstaande en vaak zeer jonge moeders neemt zienderogen toe. Onder hen is grote sterfte waardoor ook het aantal weeskinderen dramatisch toeneemt. Er is geen werk en er is honger. Wat rest jongeren dan anders dan in de criminaliteit te vervallen? Dit project zoekt de jongeren op en betrekt ze in het proces van het zoeken naar oplossingen.

Voor meer informatie over dit project: Mail naar mijnbuurt@beyourneighbour.nl , o.v.v. BYN Kasaï 

Binnenkort plaatsen wij een link waarop u de voortgang van dit project stap voor stap volgen kunt.