Stichting BYN

Stichting Be Your neighbour, kortweg BYN,
Werd in september 2016 opgericht met als doelstellingen:

Doelstelling directe omgeving:

 1. Verzamelen en verspreiden van informatie over alles wat er in de directe leefomgeving te vinden is aan organisaties, instellingen, bedrijven en initiatieven die het algemene nut beogen, teneinde de leefbaarheid te vergroten en de afhankelijkheid van anderen, bijvoorbeeld instanties,  te verkleinen  of de wegen naar hulp verkrijgen van instanties te vereenvoudigen.
 2. Een neutrale mogelijkheid bieden voor vraag en aanbod van buurtinitiatieven zodat meer burgers hun goede ideeën durven lanceren

Brede doelstelling:

 1. Stimuleren tot het oprichten van soortgelijke buurtgemeenschappen
 2. Meldpunt voor gelijknamige en gelijksoortige buurtprojecten
 3. Steunen van projecten van gelijknamige buurtgroepen

Middelen om het doel te bereiken:

 1. Media
  • Huis-aan-huis uitgave
  • www.beyourneighbour.nl
  • Vrijwillige hulp, onbezoldigd
 2. Geldelijke middelen
  • Bijdrage van alle ondernemers die in de huis aan huis uitgave vermeld staan
  • Giften

Verantwoording gelden: Verantwoording voor het gebruik van de geldelijke middelen zal plaats vinden via een open kasboek . Hiertoe wordt een pagina op de website ingericht. Eveneens worden  jaarlijks  de balanscijfers gepubliceerd.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: M. Westmaas – Secretaris: L.Koeweiden- Penningmeester: S.Nuis

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vestigingslaats: Gemeente Oldambt

RSIN nr. 856829493

Postadres:  Torenstraat 17 , 9671 EC Winschoten