Start

De nieuwe site is er!  Op deze website kun je je idee aanmelden. Hebben zich er voldoende mensen bij aangemeld, dan kun je die leuke groep of jou pracht burgerinitiatief starten.  Je kun direct volgen hoeveel mensen zich bij jouw project aangemeld hebben.

BYN Bussen:  Jongeren van Jongerencentrum “’t Spoor”,  zijn druk bezig BYN bussen te maken. In de Boschpoort staat reeds de eerste! De andere 2 komen in de Bibliotheek/Klinker en in het “Partycentrum Finnewold” te staan. Dan gaan we “los” en worden de eerste 1000 flyers verspreid. Want dáár gaat het om bij BYN, bereikbaar zijn voor elkaar, ook als je geen internet hebt.

Samenwerking : Vrij van knellende regeltjes kun je je project goed vorm geven. Bepaalde instanties/regelingen kunnen daar soms goed bij aansluiten. Maak er gebruik van waar het kan! Ze zijn er voor ons!  Daar  werken immers óók mensen met hart voor de zaak die  blij zijn met goede initiatieven!

Samenwerking in de gemeente Oldambt:  Zo maakt Be Your Neighbour met haar eerste groep, BYN Oldambt, een gelukkige start, ondersteund door  gedreven werkers van Sociaal werk Oldambt en van het Steunpunt vrijwilligerswerk dat daaronder valt.  Afgelopen dinsdag 7 november kwamen op hun initiatief o.a. vrijwilligers, vrijwilligerscoaches en initiatiefnemers bij elkaar.  Een avond waar je blij van werd. In die  gemoedelijke sfeer kwamen mooie  initiatieven ter tafel. Ze worden binnenkort allemaal hier aangemeld!

Wordt vervolgt…