Donaties

De Anbi status is momentheel in aanvraag, waardoor uw gift binnenkort aftrekbaar is voor de belasting. Op deze pagina verschijnt binnenkort een open kasboek waarin de binnengekomen giften vermeld zullen worden. Aan elke gift wordt een uniek nummer toegekend. Uw unieke nummer kunt u terugvinden op de lijst van donaties. Bij storting kunt u ook zelf een nummer opgeven, welke u vervolgens terug kunt vinden in de lijst.

Donaties kunnen gestort worden  rekeningnummer NL05 TRIO 0338 4240 24